Energiek Fit (5 van 5).jpg

Ik Zorg. Contractvrij.

Ben jij bereid te investeren in jouw gezondheid?

TARIEVEN

CONTRACTVRIJ

Energiek Fit heeft bewust geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Dit geeft jou en mij meer vrijheid om datgene te doen om jou energiek en fit te laten voelen. In mijn methode combineer ik (vaak) fysio-manueel therapie met orthomoleculair therapie en dat is niet in een contract te vangen. Als je voor een consult in de praktijk komt, vraag ik je direct na ons contact te pinnen. Als je wilt, kan ik je een factuur doen toekomen die jij vervolgens kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw polis kan het zijn dat de therapie is opgenomen in het aanvullende pakket en gedeeltelijk of geheel wordt vergoed.

 

FYSIO-MANUEELTHERAPIE

  • Intake Fysio-Manueeltherapie | 45 euro | 30 min

  • Vervolgconsult Fysio-Manueel therapie | 45 euro | 30 min

 

ORTHOMOLECULAIR THERAPIE

  • Orthomoleculair geneeskundig Intake consult | 95 euro | 60 min

  • Orthomoleculair geneeskundig vervolg consult | 65 euro | 45 min

Orthomoleculair therapie behoort niet tot het basispakket en worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraars. Afhankelijk van jouw polis kan het zijn dat de therapie wel is opgenomen in het aanvullende pakket en gedeeltelijk wordt vergoed. Controleer de polis of informeer bij jouw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Je kunt ook kijken op: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars

Als Orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de stichting CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten) en voldoe ik aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Hierdoor is het vaak mogelijk om de consulten te declareren bij jouw zorgverzekeraar indien je de juiste aanvullende verzekering hebt.

 

PRESTATIECODES​ 

24000 Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.

24005 Overige natuurgeneeskunde

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.