Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Energiek Fit streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Energiek Fit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Energiek Fit

Persoon: Ingrid Celie

Postadres: Melis Stokelaan 7, 1948 DA Beverwijk

Werklocatie: Jan Ligthartstraat 71a, 1964 HA Heemskerk

Telefoon: 06-38684918

Website: https://www.energiekfit.nl

Mailadres: info@energiekfit.nl

2. Persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt (toestemming).

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Medische informatie die betrekking heeft op uw hulpvraag en de behandeling. Deze informatie wordt opgeslagen in Google drive. Google Drive is een service voor bestandsopslag en synchronisatie die is gemaakt en wordt beheerd door Google. Met Google Drive kunnen documenten in de Cloud worden opgeslagen.

3. Doeleinden gegevensverwerking

Energiek Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Telefonisch of email contact
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Afleveren van goederen en diensten
  • Afhandeling van betaling
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Energiek Fit neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Energiek Fit bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens: Persoonsgegevens zoals hierboven omschreven bewaren wij voor een periode van 15 jaar op grond van de AVG. Voor kinderen loopt deze termijn pas vanaf hun 18e levensjaar. Indien na het invullen van het contactformulier niet wordt overgegaan tot het starten van dienstverlening, worden de persoonsgegevens niet bewaard.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Energiek Fit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energiek Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies of vergelijkbare technieken

Energiek Fit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We gebruiken analytische cookies van Google Analytics om het surfgedrag op onze website anoniem te analyseren. Deze meetgegevens worden door Google geanonimiseerd en niet gedeeld met andere Google partners en hebben een bewaartermijn van 14 maanden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energiek Fit en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energiekfit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Energiek Fit wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Beveiliging persoonsgegevens

Energiek Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@energiekfit.nl.

Plan uw afspraak
Ik help jou graag naar een bewuste en gezonde leefstijl zonder klachten!
Plan uw afspraak
Deskundig advies in jouw traject

Met een uitgebreide intake en een persoonlijk behandelplan.

Contractvrij van alle zorgverzekeraars

Ik help jou graag naar een gezonde leefstijl zonder klachten!

Geen verwijzing nodig

Inzicht en advies op maat!